Kim jest Maker?

W ostatnich czasach coraz bardziej popularny staje się u nas termin “maker”(czyt. mejker). Jeżeli przetłumaczymy to słowo bezpośrednio z angielskiego, to okazuje się, że “maker” to: producent, wytwórca, stwórca, fabrykant, sprawca, czy konstruktor. Upraszczając, makerem można nazwać każdą osobę, która za pomocą różnych narzędzi coś tworzy/buduje i przeważnie są to obiekty materialne (ale nie tylko), których nikt inny wcześniej nie stworzył. Najlepiej posłużyć się tutaj przykładem.

Read More